پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
623900
بیشترین: 
1170827
قیمت تقلبی: 
626600
زمان: 
11/3 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 3 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 3 بهمن 1396 , 626600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/03 00:00","price":625600},{"date":"1396/11/03 00:05","price":1170827},{"date":"1396/11/03 00:20","price":626000},{"date":"1396/11/03 00:40","price":626100},{"date":"1396/11/03 11:30","price":627400},{"date":"1396/11/03 11:45","price":625700},{"date":"1396/11/03 11:50","price":625900},{"date":"1396/11/03 12:10","price":626400},{"date":"1396/11/03 12:15","price":628000},{"date":"1396/11/03 12:20","price":627700},{"date":"1396/11/03 13:00","price":627500},{"date":"1396/11/03 13:15","price":627100},{"date":"1396/11/03 13:20","price":627000},{"date":"1396/11/03 13:25","price":626900},{"date":"1396/11/03 13:30","price":627400},{"date":"1396/11/03 13:40","price":626600},{"date":"1396/11/03 13:45","price":626400},{"date":"1396/11/03 13:50","price":626100},{"date":"1396/11/03 13:55","price":626200},{"date":"1396/11/03 14:00","price":626400},{"date":"1396/11/03 14:05","price":626500},{"date":"1396/11/03 14:15","price":625800},{"date":"1396/11/03 14:20","price":625400},{"date":"1396/11/03 14:25","price":624800},{"date":"1396/11/03 14:30","price":624600},{"date":"1396/11/03 14:35","price":624900},{"date":"1396/11/03 14:50","price":623900},{"date":"1396/11/03 14:55","price":624200},{"date":"1396/11/03 15:00","price":624600},{"date":"1396/11/03 15:10","price":624500},{"date":"1396/11/03 15:25","price":624600},{"date":"1396/11/03 15:30","price":624400},{"date":"1396/11/03 16:05","price":625000},{"date":"1396/11/03 16:20","price":624500},{"date":"1396/11/03 16:35","price":624400},{"date":"1396/11/03 16:40","price":624700},{"date":"1396/11/03 16:45","price":625000},{"date":"1396/11/03 16:55","price":625200},{"date":"1396/11/03 17:00","price":625100},{"date":"1396/11/03 17:10","price":625000},{"date":"1396/11/03 17:15","price":625200},{"date":"1396/11/03 17:20","price":625000},{"date":"1396/11/03 17:25","price":625200},{"date":"1396/11/03 17:35","price":625000},{"date":"1396/11/03 17:45","price":624300},{"date":"1396/11/03 17:55","price":625200},{"date":"1396/11/03 18:10","price":625000},{"date":"1396/11/03 18:30","price":625500},{"date":"1396/11/03 18:50","price":625400},{"date":"1396/11/03 19:05","price":626000},{"date":"1396/11/03 19:10","price":626100},{"date":"1396/11/03 19:15","price":626400},{"date":"1396/11/03 19:20","price":626200},{"date":"1396/11/03 19:25","price":626100},{"date":"1396/11/03 19:40","price":626000},{"date":"1396/11/03 19:50","price":625700},{"date":"1396/11/03 19:55","price":625800},{"date":"1396/11/03 20:25","price":625900},{"date":"1396/11/03 20:30","price":625800},{"date":"1396/11/03 20:35","price":625700},{"date":"1396/11/03 20:40","price":625500},{"date":"1396/11/03 20:50","price":625400},{"date":"1396/11/03 21:05","price":625300},{"date":"1396/11/03 21:20","price":625500},{"date":"1396/11/03 21:45","price":625400},{"date":"1396/11/03 22:00","price":625500},{"date":"1396/11/03 22:05","price":625700},{"date":"1396/11/03 22:15","price":625600},{"date":"1396/11/03 22:40","price":625700},{"date":"1396/11/03 22:45","price":625800},{"date":"1396/11/03 22:55","price":625900},{"date":"1396/11/03 23:05","price":626000},{"date":"1396/11/03 23:15","price":625900},{"date":"1396/11/03 23:20","price":626000},{"date":"1396/11/03 23:25","price":626400},{"date":"1396/11/03 23:30","price":626200},{"date":"1396/11/03 23:40","price":626500},{"date":"1396/11/03 23:45","price":626700},{"date":"1396/11/03 23:50","price":626500},{"date":"1396/11/03 23:55","price":626600}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398