کمترین: 
1476000
بیشترین: 
1478000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1478000
زمان: 
11/2 15:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1478000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 12:24","price":1476000},{"date":"1396/11/02 15:30","price":1478000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399