کمترین: 
582
بیشترین: 
582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
582
زمان: 
11/2 12:10
قیمت کرون نروژ امروز 2 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 12:10","price":582}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399