کمترین: 
98628.4
بیشترین: 
98679.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98628.4
زمان: 
11/2 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 2 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 98628.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 12:00","price":98679.9},{"date":"1396/11/02 15:00","price":98628.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399