کمترین: 
286000
بیشترین: 
291000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
291000
زمان: 
11/2 15:42
قیمت سکه گرمی امروز 2 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 291000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:54","price":286000},{"date":"1396/11/02 15:42","price":291000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398