کمترین: 
438000
بیشترین: 
451000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
449000
زمان: 
11/2 17:18
قیمت ربع سکه امروز 2 بهمن 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 449000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:48","price":438000},{"date":"1396/11/02 13:36","price":441000},{"date":"1396/11/02 13:48","price":443000},{"date":"1396/11/02 15:42","price":451000},{"date":"1396/11/02 17:18","price":449000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399