کمترین: 
739000
بیشترین: 
752000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
750000
زمان: 
11/2 17:06
قیمت نیم سکه امروز 2 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 750000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:48","price":740000},{"date":"1396/11/02 12:42","price":739000},{"date":"1396/11/02 13:06","price":742000},{"date":"1396/11/02 13:48","price":743000},{"date":"1396/11/02 13:54","price":742000},{"date":"1396/11/02 14:42","price":744000},{"date":"1396/11/02 15:30","price":752000},{"date":"1396/11/02 17:00","price":742000},{"date":"1396/11/02 17:06","price":750000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399