کمترین: 
1230
بیشترین: 
1263
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1261
زمان: 
11/2 16:40
قیمت لیر ترکیه امروز 2 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1261 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:40","price":1230},{"date":"1396/11/02 11:50","price":1236},{"date":"1396/11/02 12:10","price":1243},{"date":"1396/11/02 12:20","price":1250},{"date":"1396/11/02 14:20","price":1260},{"date":"1396/11/02 15:50","price":1263},{"date":"1396/11/02 16:40","price":1261}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399