کمترین: 
286000
بیشترین: 
292000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
292000
زمان: 
11/2 15:42
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 2 بهمن 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 292000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 11:36","price":286000},{"date":"1396/11/02 11:54","price":287000},{"date":"1396/11/02 15:06","price":288000},{"date":"1396/11/02 15:12","price":289500},{"date":"1396/11/02 15:42","price":292000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399