کمترین: 
4877
بیشترین: 
4900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4900
زمان: 
11/2 12:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 4900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:50","price":4877},{"date":"1396/11/02 12:00","price":4883},{"date":"1396/11/02 12:10","price":4900}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399