پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1524000
بیشترین: 
1537500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1528500
زمان: 
11/2 21:30
قیمت سکه امامی امروز 2 بهمن 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1528500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:48","price":1528500},{"date":"1396/11/02 11:24","price":1527000},{"date":"1396/11/02 11:30","price":1524000},{"date":"1396/11/02 11:42","price":1526000},{"date":"1396/11/02 11:54","price":1524500},{"date":"1396/11/02 12:00","price":1525300},{"date":"1396/11/02 12:06","price":1526500},{"date":"1396/11/02 12:12","price":1529000},{"date":"1396/11/02 12:24","price":1524500},{"date":"1396/11/02 12:42","price":1528500},{"date":"1396/11/02 13:06","price":1526500},{"date":"1396/11/02 13:24","price":1525500},{"date":"1396/11/02 13:36","price":1527500},{"date":"1396/11/02 13:54","price":1529200},{"date":"1396/11/02 14:06","price":1531000},{"date":"1396/11/02 14:12","price":1533000},{"date":"1396/11/02 14:30","price":1533500},{"date":"1396/11/02 14:36","price":1536000},{"date":"1396/11/02 15:48","price":1537500},{"date":"1396/11/02 16:12","price":1536500},{"date":"1396/11/02 16:36","price":1532000},{"date":"1396/11/02 16:42","price":1531000},{"date":"1396/11/02 17:00","price":1529000},{"date":"1396/11/02 17:06","price":1530500},{"date":"1396/11/02 17:18","price":1530000},{"date":"1396/11/02 17:24","price":1528500},{"date":"1396/11/02 17:36","price":1527500},{"date":"1396/11/02 17:42","price":1527000},{"date":"1396/11/02 17:48","price":1527500},{"date":"1396/11/02 17:54","price":1526500},{"date":"1396/11/02 18:00","price":1527000},{"date":"1396/11/02 18:06","price":1528500},{"date":"1396/11/02 18:12","price":1527500},{"date":"1396/11/02 18:36","price":1529000},{"date":"1396/11/02 18:42","price":1529500},{"date":"1396/11/02 18:48","price":1530000},{"date":"1396/11/02 18:54","price":1531000},{"date":"1396/11/02 19:12","price":1532000},{"date":"1396/11/02 19:18","price":1531500},{"date":"1396/11/02 19:30","price":1534500},{"date":"1396/11/02 19:36","price":1533000},{"date":"1396/11/02 19:42","price":1534000},{"date":"1396/11/02 19:54","price":1533000},{"date":"1396/11/02 20:00","price":1533500},{"date":"1396/11/02 20:06","price":1532000},{"date":"1396/11/02 20:12","price":1533000},{"date":"1396/11/02 20:24","price":1532000},{"date":"1396/11/02 20:36","price":1530000},{"date":"1396/11/02 20:42","price":1530500},{"date":"1396/11/02 20:48","price":1531000},{"date":"1396/11/02 21:06","price":1532000},{"date":"1396/11/02 21:12","price":1531500},{"date":"1396/11/02 21:18","price":1531000},{"date":"1396/11/02 21:24","price":1530000},{"date":"1396/11/02 21:30","price":1528500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398