کمترین: 
1237
بیشترین: 
1243
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1243
زمان: 
11/2 12:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1243 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:40","price":1237},{"date":"1396/11/02 12:00","price":1243}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399