کمترین: 
558
بیشترین: 
560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
560
زمان: 
11/2 12:40
قیمت کرون سوئد امروز 2 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 بهمن 1396 , 560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:40","price":558},{"date":"1396/11/02 12:10","price":559},{"date":"1396/11/02 12:40","price":560}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399