کمترین: 
3719
بیشترین: 
3734
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3729
زمان: 
11/2 13:40
قیمت دلار کانادا امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 بهمن 1396 , 3729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:30","price":3721},{"date":"1396/11/02 11:40","price":3719},{"date":"1396/11/02 12:00","price":3721},{"date":"1396/11/02 12:10","price":3729},{"date":"1396/11/02 12:30","price":3734},{"date":"1396/11/02 13:40","price":3729}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399