کمترین: 
1251
بیشترین: 
1260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1260
زمان: 
11/2 12:00
قیمت درهم امارات امروز 2 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:30","price":1258},{"date":"1396/11/02 10:50","price":1251},{"date":"1396/11/02 11:50","price":1259},{"date":"1396/11/02 12:00","price":1260}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399