کمترین: 
5818
بیشترین: 
5855
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5818
زمان: 
11/2 17:10
قیمت یورو امروز 2 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 بهمن 1396 , 5818 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:30","price":5855},{"date":"1396/11/02 10:50","price":5850},{"date":"1396/11/02 11:20","price":5845},{"date":"1396/11/02 11:40","price":5840},{"date":"1396/11/02 12:00","price":5835},{"date":"1396/11/02 14:50","price":5830},{"date":"1396/11/02 15:20","price":5823},{"date":"1396/11/02 15:30","price":5819},{"date":"1396/11/02 17:10","price":5818}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399