پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
191155
بیشترین: 
193925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
192201
زمان: 
11/2 21:30
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 2 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 2 بهمن 1396 , 192201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:10","price":192355},{"date":"1396/11/02 11:20","price":191524},{"date":"1396/11/02 11:25","price":191401},{"date":"1396/11/02 11:30","price":191647},{"date":"1396/11/02 11:40","price":191678},{"date":"1396/11/02 11:45","price":191647},{"date":"1396/11/02 11:50","price":191432},{"date":"1396/11/02 11:55","price":191155},{"date":"1396/11/02 12:00","price":191216},{"date":"1396/11/02 12:05","price":191370},{"date":"1396/11/02 12:20","price":191216},{"date":"1396/11/02 12:25","price":191308},{"date":"1396/11/02 13:15","price":192848},{"date":"1396/11/02 13:20","price":192694},{"date":"1396/11/02 13:40","price":193125},{"date":"1396/11/02 13:45","price":193371},{"date":"1396/11/02 13:55","price":193340},{"date":"1396/11/02 14:00","price":193432},{"date":"1396/11/02 14:25","price":193648},{"date":"1396/11/02 14:35","price":193463},{"date":"1396/11/02 14:40","price":193340},{"date":"1396/11/02 14:45","price":193925},{"date":"1396/11/02 14:50","price":193863},{"date":"1396/11/02 15:20","price":193648},{"date":"1396/11/02 15:25","price":193833},{"date":"1396/11/02 15:30","price":193863},{"date":"1396/11/02 15:35","price":193525},{"date":"1396/11/02 15:50","price":193432},{"date":"1396/11/02 16:00","price":193402},{"date":"1396/11/02 16:15","price":193463},{"date":"1396/11/02 16:25","price":193402},{"date":"1396/11/02 17:05","price":192817},{"date":"1396/11/02 17:10","price":193186},{"date":"1396/11/02 17:15","price":193125},{"date":"1396/11/02 17:20","price":193001},{"date":"1396/11/02 17:25","price":193032},{"date":"1396/11/02 17:50","price":192755},{"date":"1396/11/02 17:55","price":192848},{"date":"1396/11/02 18:00","price":192909},{"date":"1396/11/02 18:15","price":192232},{"date":"1396/11/02 18:40","price":192201},{"date":"1396/11/02 18:45","price":192232},{"date":"1396/11/02 18:50","price":192293},{"date":"1396/11/02 18:55","price":192386},{"date":"1396/11/02 19:05","price":192447},{"date":"1396/11/02 19:15","price":192509},{"date":"1396/11/02 19:20","price":192570},{"date":"1396/11/02 19:35","price":192509},{"date":"1396/11/02 19:50","price":192478},{"date":"1396/11/02 19:55","price":192509},{"date":"1396/11/02 20:20","price":192355},{"date":"1396/11/02 20:25","price":192263},{"date":"1396/11/02 20:30","price":192355},{"date":"1396/11/02 20:40","price":192263},{"date":"1396/11/02 20:45","price":192386},{"date":"1396/11/02 20:50","price":192355},{"date":"1396/11/02 20:55","price":192232},{"date":"1396/11/02 21:00","price":192263},{"date":"1396/11/02 21:10","price":192232},{"date":"1396/11/02 21:15","price":192201},{"date":"1396/11/02 21:25","price":192170},{"date":"1396/11/02 21:30","price":192201}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398