پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
143367
بیشترین: 
145445
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
144152
زمان: 
11/2 21:30
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 2 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 2 بهمن 1396 , 144152 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:10","price":144268},{"date":"1396/11/02 11:20","price":143644},{"date":"1396/11/02 11:25","price":143552},{"date":"1396/11/02 11:30","price":143737},{"date":"1396/11/02 11:40","price":143760},{"date":"1396/11/02 11:45","price":143737},{"date":"1396/11/02 11:50","price":143575},{"date":"1396/11/02 11:55","price":143367},{"date":"1396/11/02 12:00","price":143413},{"date":"1396/11/02 12:05","price":143529},{"date":"1396/11/02 12:20","price":143413},{"date":"1396/11/02 12:25","price":143483},{"date":"1396/11/02 13:15","price":144637},{"date":"1396/11/02 13:20","price":144522},{"date":"1396/11/02 13:40","price":144845},{"date":"1396/11/02 13:45","price":145029},{"date":"1396/11/02 13:55","price":145006},{"date":"1396/11/02 14:00","price":145076},{"date":"1396/11/02 14:25","price":145237},{"date":"1396/11/02 14:35","price":145099},{"date":"1396/11/02 14:40","price":145006},{"date":"1396/11/02 14:45","price":145445},{"date":"1396/11/02 14:50","price":145399},{"date":"1396/11/02 15:20","price":145237},{"date":"1396/11/02 15:25","price":145376},{"date":"1396/11/02 15:30","price":145399},{"date":"1396/11/02 15:35","price":145145},{"date":"1396/11/02 15:50","price":145076},{"date":"1396/11/02 16:00","price":145053},{"date":"1396/11/02 16:15","price":145099},{"date":"1396/11/02 16:25","price":145053},{"date":"1396/11/02 17:05","price":144614},{"date":"1396/11/02 17:10","price":144891},{"date":"1396/11/02 17:15","price":144845},{"date":"1396/11/02 17:20","price":144752},{"date":"1396/11/02 17:25","price":144775},{"date":"1396/11/02 17:50","price":144568},{"date":"1396/11/02 17:55","price":144637},{"date":"1396/11/02 18:00","price":144683},{"date":"1396/11/02 18:15","price":144175},{"date":"1396/11/02 18:40","price":144152},{"date":"1396/11/02 18:45","price":144175},{"date":"1396/11/02 18:50","price":144221},{"date":"1396/11/02 18:55","price":144291},{"date":"1396/11/02 19:05","price":144337},{"date":"1396/11/02 19:15","price":144383},{"date":"1396/11/02 19:20","price":144429},{"date":"1396/11/02 19:35","price":144383},{"date":"1396/11/02 19:50","price":144360},{"date":"1396/11/02 19:55","price":144383},{"date":"1396/11/02 20:20","price":144268},{"date":"1396/11/02 20:25","price":144198},{"date":"1396/11/02 20:30","price":144268},{"date":"1396/11/02 20:40","price":144198},{"date":"1396/11/02 20:45","price":144291},{"date":"1396/11/02 20:50","price":144268},{"date":"1396/11/02 20:55","price":144175},{"date":"1396/11/02 21:00","price":144198},{"date":"1396/11/02 21:10","price":144175},{"date":"1396/11/02 21:15","price":144152},{"date":"1396/11/02 21:25","price":144129},{"date":"1396/11/02 21:30","price":144152}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398