کمترین: 
3621
بیشترین: 
3630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3630
زمان: 
11/2 15:20
قیمت دلار استرالیا امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 2 بهمن 1396 , 3630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:10","price":3621},{"date":"1396/11/02 10:30","price":3625},{"date":"1396/11/02 10:50","price":3628},{"date":"1396/11/02 13:40","price":3625},{"date":"1396/11/02 14:50","price":3628},{"date":"1396/11/02 15:20","price":3630}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399