پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
621000
بیشترین: 
630000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624400
زمان: 
11/2 21:30
قیمت مثقال طلا امروز 2 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 2 بهمن 1396 , 624400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:10","price":624900},{"date":"1396/11/02 11:20","price":622200},{"date":"1396/11/02 11:25","price":621800},{"date":"1396/11/02 11:30","price":622600},{"date":"1396/11/02 11:40","price":622700},{"date":"1396/11/02 11:45","price":622600},{"date":"1396/11/02 11:50","price":621900},{"date":"1396/11/02 11:55","price":621000},{"date":"1396/11/02 12:00","price":621200},{"date":"1396/11/02 12:05","price":621700},{"date":"1396/11/02 12:20","price":621200},{"date":"1396/11/02 12:25","price":621500},{"date":"1396/11/02 13:15","price":626500},{"date":"1396/11/02 13:20","price":626000},{"date":"1396/11/02 13:40","price":627400},{"date":"1396/11/02 13:45","price":628200},{"date":"1396/11/02 13:55","price":628100},{"date":"1396/11/02 14:00","price":628400},{"date":"1396/11/02 14:25","price":629100},{"date":"1396/11/02 14:35","price":628500},{"date":"1396/11/02 14:40","price":628100},{"date":"1396/11/02 14:45","price":630000},{"date":"1396/11/02 14:50","price":629800},{"date":"1396/11/02 15:20","price":629100},{"date":"1396/11/02 15:25","price":629700},{"date":"1396/11/02 15:30","price":629800},{"date":"1396/11/02 15:35","price":628700},{"date":"1396/11/02 15:50","price":628400},{"date":"1396/11/02 16:00","price":628300},{"date":"1396/11/02 16:15","price":628500},{"date":"1396/11/02 16:25","price":628300},{"date":"1396/11/02 17:05","price":626400},{"date":"1396/11/02 17:10","price":627600},{"date":"1396/11/02 17:15","price":627400},{"date":"1396/11/02 17:20","price":627000},{"date":"1396/11/02 17:25","price":627100},{"date":"1396/11/02 17:50","price":626200},{"date":"1396/11/02 17:55","price":626500},{"date":"1396/11/02 18:00","price":626700},{"date":"1396/11/02 18:15","price":624500},{"date":"1396/11/02 18:40","price":624400},{"date":"1396/11/02 18:45","price":624500},{"date":"1396/11/02 18:50","price":624700},{"date":"1396/11/02 18:55","price":625000},{"date":"1396/11/02 19:05","price":625200},{"date":"1396/11/02 19:15","price":625400},{"date":"1396/11/02 19:20","price":625600},{"date":"1396/11/02 19:35","price":625400},{"date":"1396/11/02 19:50","price":625300},{"date":"1396/11/02 19:55","price":625400},{"date":"1396/11/02 20:20","price":624900},{"date":"1396/11/02 20:25","price":624600},{"date":"1396/11/02 20:30","price":624900},{"date":"1396/11/02 20:40","price":624600},{"date":"1396/11/02 20:45","price":625000},{"date":"1396/11/02 20:50","price":624900},{"date":"1396/11/02 20:55","price":624500},{"date":"1396/11/02 21:00","price":624600},{"date":"1396/11/02 21:10","price":624500},{"date":"1396/11/02 21:15","price":624400},{"date":"1396/11/02 21:25","price":624300},{"date":"1396/11/02 21:30","price":624400}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398