کمترین: 
4627
بیشترین: 
4687
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4639
زمان: 
11/2 18:40
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 2 بهمن 1396 , 4639 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:10","price":4672},{"date":"1396/11/02 12:10","price":4627},{"date":"1396/11/02 12:40","price":4679},{"date":"1396/11/02 13:50","price":4686},{"date":"1396/11/02 14:00","price":4687},{"date":"1396/11/02 14:20","price":4653},{"date":"1396/11/02 14:50","price":4652},{"date":"1396/11/02 17:10","price":4655},{"date":"1396/11/02 17:20","price":4653},{"date":"1396/11/02 17:30","price":4640},{"date":"1396/11/02 17:40","price":4635},{"date":"1396/11/02 17:50","price":4629},{"date":"1396/11/02 18:00","price":4633},{"date":"1396/11/02 18:10","price":4636},{"date":"1396/11/02 18:40","price":4639}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399