کمترین: 
439000
بیشترین: 
452500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
450500
زمان: 
11/2 17:18
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 2 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 450500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:06","price":439000},{"date":"1396/11/02 11:48","price":439500},{"date":"1396/11/02 13:24","price":441000},{"date":"1396/11/02 13:36","price":442500},{"date":"1396/11/02 13:42","price":443500},{"date":"1396/11/02 13:48","price":444500},{"date":"1396/11/02 14:42","price":447000},{"date":"1396/11/02 14:54","price":447500},{"date":"1396/11/02 15:12","price":448500},{"date":"1396/11/02 15:42","price":452500},{"date":"1396/11/02 17:00","price":451500},{"date":"1396/11/02 17:18","price":450500}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399