کمترین: 
739500
بیشترین: 
752500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
750500
زمان: 
11/2 17:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 2 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 750500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 10:06","price":740000},{"date":"1396/11/02 11:48","price":740500},{"date":"1396/11/02 12:42","price":739500},{"date":"1396/11/02 13:00","price":741000},{"date":"1396/11/02 13:06","price":742500},{"date":"1396/11/02 13:36","price":743000},{"date":"1396/11/02 13:48","price":743500},{"date":"1396/11/02 13:54","price":743000},{"date":"1396/11/02 14:42","price":747000},{"date":"1396/11/02 15:12","price":748500},{"date":"1396/11/02 15:30","price":752500},{"date":"1396/11/02 17:00","price":746500},{"date":"1396/11/02 17:06","price":750500}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399