کمترین: 
760.2
بیشترین: 
760.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
760.2
زمان: 
11/2 08:40
قیمت درام ارمنستان امروز 2 بهمن 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 760.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":760.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399