کمترین: 
2166.6
بیشترین: 
2166.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2166.6
زمان: 
11/2 08:40
قیمت منات آذربایجان امروز 2 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 2166.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":2166.6}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399