کمترین: 
64.7
بیشترین: 
64.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.7
زمان: 
11/2 08:40
قیمت روبل روسیه امروز 2 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 64.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":64.7}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399