کمترین: 
11483.4
بیشترین: 
11483.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11483.4
زمان: 
11/2 08:40
قیمت بات تایلند امروز 2 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 بهمن 1396 , 11483.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":11483.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398