کمترین: 
2772.4
بیشترین: 
2772.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2772.4
زمان: 
11/2 08:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 بهمن 1396 , 2772.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":2772.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399