کمترین: 
9743.2
بیشترین: 
9743.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9743.2
زمان: 
11/2 08:40
قیمت دینار بحرین امروز 2 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 9743.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":9743.2}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399