کمترین: 
307.7
بیشترین: 
307.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307.7
زمان: 
11/2 08:40
قیمت دینار عراق امروز 2 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 307.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":307.7}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399