کمترین: 
9527.7
بیشترین: 
9527.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9527.7
زمان: 
11/2 08:40
قیمت ریال عمان امروز 2 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 9527.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":9527.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399