کمترین: 
1006.5
بیشترین: 
1006.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1006.5
زمان: 
11/2 08:40
قیمت ریال قطر امروز 2 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1006.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":1006.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399