کمترین: 
977
بیشترین: 
977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
977
زمان: 
11/2 08:40
قیمت ریال عربستان امروز 2 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 977 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":977}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399