کمترین: 
12174
بیشترین: 
12174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12174
زمان: 
11/2 08:40
قیمت دینار کویت امروز 2 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 12174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":12174}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399