کمترین: 
455.3
بیشترین: 
455.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455.3
زمان: 
11/2 08:40
قیمت کرون سوئد امروز 2 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 بهمن 1396 , 455.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":455.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399