کمترین: 
3803.1
بیشترین: 
3803.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3803.1
زمان: 
11/2 08:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 3803.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":3803.1}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399