کمترین: 
2933.8
بیشترین: 
2933.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2933.8
زمان: 
11/2 08:40
قیمت دلار کانادا امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 بهمن 1396 , 2933.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":2933.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399