کمترین: 
3306.7
بیشترین: 
3306.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3306.7
زمان: 
11/2 08:40
قیمت ین ژاپن امروز 2 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 3306.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":3306.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399