کمترین: 
571.9
بیشترین: 
571.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
571.9
زمان: 
11/2 08:40
قیمت یوان چین امروز 2 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 571.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":571.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399