کمترین: 
997.6
بیشترین: 
997.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
997.6
زمان: 
11/2 08:40
قیمت درهم امارات امروز 2 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 997.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":997.6}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399