کمترین: 
5077.6
بیشترین: 
5077.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5077.6
زمان: 
11/2 08:40
قیمت پوند امروز 2 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 2 بهمن 1396 , 5077.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":5077.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398