کمترین: 
4476.1
بیشترین: 
4476.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4476.1
زمان: 
11/2 08:40
قیمت یورو امروز 2 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 بهمن 1396 , 4476.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":4476.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399