کمترین: 
3663.5
بیشترین: 
3663.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3663.5
زمان: 
11/2 08:40
قیمت دلار امروز 2 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 بهمن 1396 , 3663.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:40","price":3663.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398