پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1329.14
بیشترین: 
1335.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1333.38
زمان: 
11/2 23:55
قیمت اونس طلا امروز 2 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1333.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:35","price":1331.35},{"date":"1396/11/02 08:40","price":1331.54},{"date":"1396/11/02 08:45","price":1331.53},{"date":"1396/11/02 08:50","price":1331.05},{"date":"1396/11/02 08:55","price":1331.24},{"date":"1396/11/02 09:05","price":1331.15},{"date":"1396/11/02 09:10","price":1332.11},{"date":"1396/11/02 09:15","price":1331.63},{"date":"1396/11/02 09:20","price":1331.65},{"date":"1396/11/02 09:25","price":1331.55},{"date":"1396/11/02 09:35","price":1331.82},{"date":"1396/11/02 09:40","price":1331.94},{"date":"1396/11/02 09:45","price":1331.76},{"date":"1396/11/02 09:55","price":1331.70},{"date":"1396/11/02 10:05","price":1331.51},{"date":"1396/11/02 10:10","price":1331.61},{"date":"1396/11/02 10:15","price":1331.72},{"date":"1396/11/02 10:20","price":1331.34},{"date":"1396/11/02 10:30","price":1329.63},{"date":"1396/11/02 10:40","price":1329.14},{"date":"1396/11/02 10:45","price":1330.02},{"date":"1396/11/02 10:50","price":1330.09},{"date":"1396/11/02 10:55","price":1329.74},{"date":"1396/11/02 11:00","price":1329.71},{"date":"1396/11/02 11:05","price":1330.12},{"date":"1396/11/02 11:20","price":1330.67},{"date":"1396/11/02 11:25","price":1330.76},{"date":"1396/11/02 11:30","price":1330.94},{"date":"1396/11/02 11:40","price":1330.90},{"date":"1396/11/02 11:45","price":1331.18},{"date":"1396/11/02 11:50","price":1331.61},{"date":"1396/11/02 11:55","price":1331.60},{"date":"1396/11/02 12:00","price":1331.30},{"date":"1396/11/02 12:05","price":1330.70},{"date":"1396/11/02 12:20","price":1331.01},{"date":"1396/11/02 12:25","price":1331.53},{"date":"1396/11/02 13:15","price":1333.41},{"date":"1396/11/02 13:20","price":1333.01},{"date":"1396/11/02 13:30","price":1332.80},{"date":"1396/11/02 13:40","price":1332.70},{"date":"1396/11/02 13:45","price":1332.59},{"date":"1396/11/02 13:50","price":1332.56},{"date":"1396/11/02 13:55","price":1332.86},{"date":"1396/11/02 14:00","price":1332.78},{"date":"1396/11/02 14:25","price":1334.15},{"date":"1396/11/02 14:35","price":1333.50},{"date":"1396/11/02 14:40","price":1333.91},{"date":"1396/11/02 14:45","price":1333.72},{"date":"1396/11/02 14:50","price":1333.81},{"date":"1396/11/02 15:20","price":1332.90},{"date":"1396/11/02 15:25","price":1332.72},{"date":"1396/11/02 15:30","price":1332.92},{"date":"1396/11/02 15:35","price":1332.64},{"date":"1396/11/02 15:50","price":1332.70},{"date":"1396/11/02 16:00","price":1332.77},{"date":"1396/11/02 16:15","price":1332.05},{"date":"1396/11/02 16:25","price":1332.06},{"date":"1396/11/02 17:05","price":1332.18},{"date":"1396/11/02 17:10","price":1332.69},{"date":"1396/11/02 17:15","price":1333.08},{"date":"1396/11/02 17:20","price":1333.26},{"date":"1396/11/02 17:25","price":1333.78},{"date":"1396/11/02 17:50","price":1334.09},{"date":"1396/11/02 17:55","price":1333.67},{"date":"1396/11/02 18:00","price":1333.59},{"date":"1396/11/02 18:15","price":1332.41},{"date":"1396/11/02 18:40","price":1332.59},{"date":"1396/11/02 18:45","price":1332.73},{"date":"1396/11/02 18:50","price":1333.02},{"date":"1396/11/02 18:55","price":1333.33},{"date":"1396/11/02 19:05","price":1334.01},{"date":"1396/11/02 19:10","price":1333.95},{"date":"1396/11/02 19:15","price":1334.99},{"date":"1396/11/02 19:20","price":1335.32},{"date":"1396/11/02 19:30","price":1335.24},{"date":"1396/11/02 19:35","price":1334.36},{"date":"1396/11/02 19:45","price":1333.99},{"date":"1396/11/02 19:50","price":1334.10},{"date":"1396/11/02 19:55","price":1334.16},{"date":"1396/11/02 20:00","price":1334.40},{"date":"1396/11/02 20:10","price":1334.37},{"date":"1396/11/02 20:15","price":1332.97},{"date":"1396/11/02 20:20","price":1333.04},{"date":"1396/11/02 20:25","price":1332.42},{"date":"1396/11/02 20:30","price":1332.54},{"date":"1396/11/02 20:40","price":1331.57},{"date":"1396/11/02 20:45","price":1332.45},{"date":"1396/11/02 20:50","price":1332.08},{"date":"1396/11/02 20:55","price":1332.07},{"date":"1396/11/02 21:00","price":1332.24},{"date":"1396/11/02 21:05","price":1331.97},{"date":"1396/11/02 21:10","price":1331.49},{"date":"1396/11/02 21:15","price":1331.55},{"date":"1396/11/02 21:20","price":1331.66},{"date":"1396/11/02 21:25","price":1331.89},{"date":"1396/11/02 21:30","price":1332.08},{"date":"1396/11/02 21:35","price":1331.89},{"date":"1396/11/02 21:40","price":1331.95},{"date":"1396/11/02 21:50","price":1332.64},{"date":"1396/11/02 22:00","price":1332.54},{"date":"1396/11/02 22:05","price":1332.30},{"date":"1396/11/02 22:10","price":1332.36},{"date":"1396/11/02 22:15","price":1332.55},{"date":"1396/11/02 22:20","price":1332.23},{"date":"1396/11/02 22:25","price":1332.13},{"date":"1396/11/02 22:30","price":1332.23},{"date":"1396/11/02 22:35","price":1331.86},{"date":"1396/11/02 22:40","price":1332.17},{"date":"1396/11/02 22:45","price":1331.86},{"date":"1396/11/02 22:50","price":1331.82},{"date":"1396/11/02 22:55","price":1331.48},{"date":"1396/11/02 23:00","price":1332.20},{"date":"1396/11/02 23:10","price":1332.27},{"date":"1396/11/02 23:15","price":1333.05},{"date":"1396/11/02 23:20","price":1333.03},{"date":"1396/11/02 23:25","price":1333.16},{"date":"1396/11/02 23:30","price":1333.19},{"date":"1396/11/02 23:35","price":1333.62},{"date":"1396/11/02 23:40","price":1333.38},{"date":"1396/11/02 23:45","price":1332.91},{"date":"1396/11/02 23:50","price":1333.61},{"date":"1396/11/02 23:55","price":1333.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398