پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13.4
بیشترین: 
630500
قیمت تقلبی: 
625700
زمان: 
11/2 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 2 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 625700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 00:00","price":625500},{"date":"1396/11/02 00:05","price":625600},{"date":"1396/11/02 00:10","price":625500},{"date":"1396/11/02 00:30","price":13.4},{"date":"1396/11/02 08:35","price":625400},{"date":"1396/11/02 11:20","price":622700},{"date":"1396/11/02 11:25","price":622400},{"date":"1396/11/02 11:30","price":623100},{"date":"1396/11/02 11:40","price":623200},{"date":"1396/11/02 11:45","price":623100},{"date":"1396/11/02 11:50","price":622400},{"date":"1396/11/02 11:55","price":621500},{"date":"1396/11/02 12:00","price":621700},{"date":"1396/11/02 12:05","price":622200},{"date":"1396/11/02 12:20","price":621800},{"date":"1396/11/02 12:25","price":622000},{"date":"1396/11/02 13:15","price":627000},{"date":"1396/11/02 13:20","price":626500},{"date":"1396/11/02 13:40","price":628000},{"date":"1396/11/02 13:45","price":628800},{"date":"1396/11/02 13:50","price":628700},{"date":"1396/11/02 13:55","price":628600},{"date":"1396/11/02 14:00","price":628900},{"date":"1396/11/02 14:25","price":629600},{"date":"1396/11/02 14:35","price":629000},{"date":"1396/11/02 14:40","price":628600},{"date":"1396/11/02 14:45","price":630500},{"date":"1396/11/02 14:50","price":630300},{"date":"1396/11/02 15:20","price":629600},{"date":"1396/11/02 15:25","price":630100},{"date":"1396/11/02 15:30","price":630300},{"date":"1396/11/02 15:35","price":629200},{"date":"1396/11/02 15:50","price":628900},{"date":"1396/11/02 16:00","price":628800},{"date":"1396/11/02 16:15","price":629000},{"date":"1396/11/02 16:25","price":628800},{"date":"1396/11/02 17:05","price":626900},{"date":"1396/11/02 17:10","price":628100},{"date":"1396/11/02 17:15","price":627900},{"date":"1396/11/02 17:20","price":627500},{"date":"1396/11/02 17:25","price":627600},{"date":"1396/11/02 17:50","price":626700},{"date":"1396/11/02 17:55","price":627000},{"date":"1396/11/02 18:00","price":627200},{"date":"1396/11/02 18:15","price":625000},{"date":"1396/11/02 18:40","price":624900},{"date":"1396/11/02 18:45","price":625000},{"date":"1396/11/02 18:50","price":625200},{"date":"1396/11/02 18:55","price":625500},{"date":"1396/11/02 19:05","price":625700},{"date":"1396/11/02 19:15","price":625900},{"date":"1396/11/02 19:20","price":626100},{"date":"1396/11/02 19:35","price":625900},{"date":"1396/11/02 19:50","price":625800},{"date":"1396/11/02 19:55","price":625900},{"date":"1396/11/02 20:20","price":625400},{"date":"1396/11/02 20:25","price":625100},{"date":"1396/11/02 20:30","price":625400},{"date":"1396/11/02 20:40","price":625100},{"date":"1396/11/02 20:45","price":625500},{"date":"1396/11/02 20:50","price":625400},{"date":"1396/11/02 20:55","price":625000},{"date":"1396/11/02 21:00","price":625100},{"date":"1396/11/02 21:10","price":625000},{"date":"1396/11/02 21:15","price":624900},{"date":"1396/11/02 21:25","price":624800},{"date":"1396/11/02 21:30","price":624900},{"date":"1396/11/02 21:35","price":625000},{"date":"1396/11/02 21:40","price":624900},{"date":"1396/11/02 21:50","price":625000},{"date":"1396/11/02 22:00","price":624900},{"date":"1396/11/02 22:05","price":624800},{"date":"1396/11/02 22:15","price":624700},{"date":"1396/11/02 22:25","price":624000},{"date":"1396/11/02 22:30","price":625100},{"date":"1396/11/02 22:35","price":625500},{"date":"1396/11/02 22:40","price":625100},{"date":"1396/11/02 22:45","price":624500},{"date":"1396/11/02 22:50","price":625000},{"date":"1396/11/02 22:55","price":625100},{"date":"1396/11/02 23:00","price":626000},{"date":"1396/11/02 23:10","price":625500},{"date":"1396/11/02 23:15","price":625700},{"date":"1396/11/02 23:25","price":625500},{"date":"1396/11/02 23:35","price":625400},{"date":"1396/11/02 23:40","price":625700},{"date":"1396/11/02 23:45","price":625600},{"date":"1396/11/02 23:55","price":625700}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398