کمترین: 
2750
بیشترین: 
2750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2750
زمان: 
11/1 13:10
قیمت منات آذربایجان امروز 1 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 بهمن 1396 , 2750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 13:10","price":2750}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399