کمترین: 
11700
بیشترین: 
11700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11700
زمان: 
11/1 13:10
قیمت ریال عمان امروز 1 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 بهمن 1396 , 11700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 13:10","price":11700}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399