کمترین: 
65
بیشترین: 
65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
11/1 13:10
قیمت افغانی امروز 1 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 13:10","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399