کمترین: 
1471000
بیشترین: 
1471000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1471000
زمان: 
11/1 12:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 1 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 1471000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 12:48","price":1471000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399