کمترین: 
98221.1
بیشترین: 
98315.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98221.1
زمان: 
11/1 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 1 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 98221.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 12:00","price":98315.9},{"date":"1396/11/01 12:10","price":98255.8},{"date":"1396/11/01 12:20","price":98257.5},{"date":"1396/11/01 12:30","price":98241.4},{"date":"1396/11/01 12:40","price":98238.0},{"date":"1396/11/01 12:50","price":98221.1}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399